Neverim.sk

Je dobré vedieť viac…

Robert Fico dostal od MF SR faktúru na 500 miliónov Sk…

Článok s týmto názvom bol zverejnený na http://www.aktuality.sk.

Súčasťou článku bol aj obrázok spomínanej faktúry, ktorý je:

faktura

Nestrácajme čas bulvárom, pozrime sa na konkrétne firmy a kauzy, ktoré naša nová vláda v tomto prípade expremiérovi Ficovi “vyhadzuje na oči”…

 

Kauza HICEE:

Zdroj: TASR a http://www.zzz.sk, zverejnené 17.7.2008:

Holandská spoločnosť HICEE, vlastník súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera, bude od Slovenska požadovať náhradu škody na investíciách, ktorá jej vznikla v dôsledku zákazu zisku z verejného zdravotného poistenia. “Polročný priestor na vyjednávanie vyprší 17. júla. Keďže strany dosiaľ neboli schopné spor vyriešiť po dobrom, HICEE nebude mať inú možnosť ako v záujme ochrany investícií v slovenských zdravotných poisťovniach začať arbitrážne konanie,” povedal dnes pre TASR riaditeľ spoločnosti Pieter de Kok.

Akcionári Dôvery v predarbitrážnej výzve od štátu pýtali 15 miliárd Sk (498 miliónov eur). Premiér Robert Fico o výzve odmietol diskutovať a označil ju za výpalníctvo a nebotyčnú drzosť. Napriek tomu, že Kok možnosť vzájomnej dohody v budúcnosti nevylúčil, podľa Ficovej hovorkyne Silvie Glendovej sa stanovisko predsedu vlády nezmenilo.

Holandského akcionára dôvery bude podľa Koka pred arbitrážnou komisiou zastupovať medzinárodná právna kancelária, ktorá má s arbitrážami investorov a štátov rozsiahle skúsenosti. HICEE argumentuje porušením zmluvy medzi Holandskom a Slovenskom o ochrane investícií. Fico však existenciu investícií spochybňuje a výsledku arbitráže sa neobáva. “Radi si to s Pentou rozdáme, ak návrh na arbitráž príde,” skonštatoval 20. januára. Arbitráže avizovali aj akcionári ďalších dvoch súkromných zdravotných poisťovní pôsobiacich na Slovensku. Rakúska spoločnosť E.I.C. a.s., dcérska spoločnosť rakúskej Eurambanky a majoritný akcionár súkromnej zdravotnej poisťovne Apollo avizoval arbitrážne konanie voči Slovensku v januári, podľa vtedajšieho vyjadrenia poisťovne porušilo Slovensko zákazom voľného nakladania so ziskom dohodu s Rakúskom o ochrane a podpore investícií. K arbitráži sa v súčasnosti hovorkyňa poisťovne Radoslava Miklášová vzhľadom na pripravovanú zmenu vlastníckych vzťahov v poisťovni Apollo nechcela vyjadriť.

Predarbitrážnu výzvu zaslal vláde začiatkom marca i holandský akcionár Union zdravotnej poisťovne, skupina Eureko B.V. Podľa slov hovorkyne poisťovne Niny Zelníkovej akcionár zatiaľ žiadnu odpoveď nedostal, naďalej však verí v dohodu, ale prípadné kroky nevylučuje. “Eureko má záujem využiť všetky právne prostriedky na ochranu svojich investícií na základe bilaterálnej dohody o investícii a na základe smerníc EÚ ohľadne voľného obchodu,” uviedla pre TASR Lorrie Morganová, manažérka pre komunikáciu skupiny Eureko. Akcionár v tomto štádiu považuje za predčasné vyjadriť sa k výške kompenzácie, ktorú bude požadovať.

Právne kroky ohlásil v januári aj jediný akcionár Európskej zdravotnej poisťovne (EZP), spoločnosť Medical care holding Ltd. Akcionár však začiatkom mája doručil Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou oznámenie o vstupe poisťovne do likvidácie. Hlavným dôvodom zániku EZP bola legislatíva prijatá v minulom roku. Uvedené nezhody vznikli na základe schválenia novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá im prikazuje vrátiť zisk z verejného zdravotného poistenia do zdravotníctva. Fico opakovanie zdôraznil, že vytváranie zisku z peňazí, ktoré ľudia povinne odvádzajú zdravotným poisťovniam, je neprípustné.

Spor HICEE vs. Slovenská republika rozhoduje stály arbitrážny súd so sídlom v Haagu, prípad má nasledovné obsadenie:

Členovia tribunálu:

Sir Franklin Berman KCMG QC (Presiding Arbitrator), The Hon. Judge Charles N. Brower, H.E. Judge Peter Tomka

Zástupcovia jednej strany sporu:
Stanimir A. Alexandrov, Daniel M. Price, Marinn Carlson, Jennifer Haworth McCandless, SIDLEY AUSTIN LLP, Sudca Stephen M. Schwebel, Mgr. Martin Škubla, Mgr. Daniela Švecová, Mgr. Miroslava Petrovičová
MGR. MARTIN ŠKUBLA, ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S. R. O.

Zástupca druhej strany sporu:
David Kavanagh, David Herlihy, Genevieve Poirier, SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM (UK) LLP

Podľa webstránok spoločnosti HICEE je spoločnosť HICEE členom skupiny PENTA International Investment Group, má sídlo v Holandskom kráľovstve a cez spoločnosť Dôvera holding, a.s. vlastní 100 % podiel v zdravotnej poisťovni Dôvera a 49 % podiel v zdravotnej poisťovni Apollo (ktoré sa medzičasom už zlúčili).

 

Kauza EUREKO:

Osoby a obsadenie:

EUREKO B.V. je holandská spoločnosť, vlastniaca spoločnosti Union poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa a.s.

Arbitrážny tribunál, rozhodujúci spor pozostáva z:

Professor Vaughan Lowe QC

Professor Albert Jan van den Berg

Mr. V.V. Veeder QC

EUREKO v spore zastupujú:

Marnix Leijten, Rogier Schellaars, Albert Marsman a Patrick Ploeger z De Brauw Blackstone Westbroek N.V.,  René Visser a Nynke Hupkens

Slovenskú republiku v spore zastupujú:

Andrej Solár a Andrea Holíkováza Ministerstvo financií SR, Martin Maisner, Miloš Olík, Pavel Černohorský a David Fyrbach z  Rowan Legal, s.r.o., Lukáš Trojan, Jan Štovíček a Martin Doleček z KSD Štovíček advokátska kancelária, s.r.o.,  Jay Alexander a Alejandro Escobar, Baker Botts LLP, USA.

V spore bolo z pohľadu medzinárodného, arbitrážneho a európskeho práva vydané zaujímavé rozhodnutie, ktoré je možné nájsť TU.

 

Pre zaujímavosť na záver uvádzame ešte časť článku z http://www.etrend.sk o právnom postoji samotnej Európskej únie k sporu EUREKO / SR (zdroj:www.etrend.sk):

Vláda Roberta Fica v roku 2007 presadila zmenu, podľa ktorej môžu zdravotné poisťovne kladný výsledok hospodárenia použiť len na zdravotnú starostlivosť. Ľudovo označovaný zákaz zisku patrí k najvážnejším zásahom bývalej vlády do zdravotníckej reformy ešte z čias druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Stále hrozí, že súčasný kabinet bude musieť za túto zmenu zaplatiť postihnutým firmám odškodné vo výške stoviek miliónov eur. Minulý mesiac ale do sporu ostro vstúpila Európska komisia (EK). Nešlo o vecné argumenty o (ne)oprávnenosti zmien v systéme zdravotných poisťovní, ale o otázku, či sa zahraniční investori môžu domáhať náhrady škody podľa bilaterálnych zmlúv o ochrane investícií. Podľa komisie nemôžu.
Na medzinárodných arbitrov sa pre zákaz slobodne nakladať so ziskom obrátili akcionári troch slovenských poisťovní. Postupujú podľa zmluvy s Holandským kráľovstvom. Oba dokumenty patria k sade bilaterálnych zmlúv o vzájomnej ochrane investícií, ktoré ešte Československo podpísalo na začiatku 90. rokov. Cieľom bolo uistiť potenciálnych investorov, že ochrana ich práv nebude závisieť od neistých pomerov transformujúceho sa štátu. No zmluvy platia dodnes a  ich nadštandardný režim rady využívajú aj domáce firmy. Stačí si len formálne založiť firmu v Holandsku.

Či len domicilom, alebo aj reálne, zahraničné firmy majú vďaka stále platným bilaterálnym zmluvám výhody oproti iným investorom. Jednou z najpodstatnejších je, že ak štát poruší ich práva, spor rozhodnú súkromní arbitri. Takže firma sa vyhne komplikovanejšiemu vedeniu sporu pred domácimi súdmi. To sa ale prestáva páčiť Európskej komisii. Vidí v tom diskrimináciu ostatných podnikateľov, ktorí nesídlia v štátoch s podobne silnou bilaterálnom zmluvou. Komisia zmluvy o ochrane investícii medzi štátmi EÚ kritizuje už dlhšie. Argumentuje tým, že dostatočnou ochranou investícii je samotné právo EÚ. Direktoriát komisie pre vnútorný trh by mal o týchto zmluvách na jeseň rokovať so zástupcami vlád členských krajín. Ešte predtým, práve v spore medzi Eurekom a Slovenskou republikou, komisia pritvrdila tón.
EK minulý mesiac vstúpila do procesu arbitráže svojimi zatiaľ nezverejnenými stanoviskami (takzvané „written observations“), v ktorých podporila postoj Slovenska. O týchto zatiaľ neverejných stanoviskách informoval na začiatku augusta špecializovaný internetový portál na medzinárodné arbitráže Investment Arbitration Reporter. Komisia vzniesla podľa servera „vážne pochybnosti“ o tom, či spor Eureka a Slovenska spadá pod jurisdikciu arbitrov  riadiacich sa podľa medzinárodných pravidiel arbitráže (UNCITRAL). Právo EÚ má mať podľa komisie prednosť pred bilaterálnymi zmluvami. Investori sa podľa názoru únie nemajú spoliehať na bilaterálne zmluvy, ale majú si svoje nároky uplatňovať podľa práva EÚ. V prípade Eureka pred slovenskými súdmi, respektíve Európskym súdnym dvorom. Celkovo ide o spor medzinárodného práva s právom EÚ, ktorý môže zneistiť investorov v tom, či sa ešte môžu cítiť byť chránení bilaterálnou dohodou s Holandskom. A tiež do akej miery ide o narušenie právnej istoty podnikateľov, ktorí by možno v krajine neinvestovali, ak by vedeli, že ich spory budú riešiť domáce súdy s nie práve najlepšou povesťou. Neistotu to vyvoláva aj pri rozhodovaní o nových investíciách, keďže nie je jasné, v akom režime budú chránené.
Napriek tomu, že EK vystúpila proti arbitráži, zatiaľ nemá donucovacie možnosti, ako spor arbitrom odobrať. Rovnako nemôže zrušiť budúci verdikt rozhodcov. Jediné, čo môže, je vyvíjať na nich a členské štáty tlak.
Podobné argumenty komisia neúspešne presadzovala v sporefirmy Eastern Sugar proti Česku, kde išlo o sporné kvóty na výrobu cukru. To ešte neznamená, že tribunál v prípade Eureka je týmto skorším prípadom viazaný. „Odmietnutie jurisdikcie by bolo prekvapivým rozhodnutím, nakoľko holandsko-slovenská bilaterálna zmluva je stále v platnosti,“ myslí si špecialistka na medzinárodné arbitráže Lucia Raimanová z londýnskej kancelárie Allen & Overy. Komisia ale podľa nej môže začať voči Holandsku i Slovensku konanie za neodstránenie prípadných nesúladov zmluvy s európskym právom.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: